Loading...
Διαμεσολάβηση & Διαιτησία2019-12-19T11:40:58+02:00

Διαμεσολάβηση & Διαιτησία

Η Ιωάννα Λαγουμίδου συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και στον κατάλογο των διαμεσολαβητών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Εχει εξειδικευμένες και σε βάθος γνώσεις της Διαμεσολάβησης έχοντας ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές LL.M. Mediation.

 Με τις  προηγούμενες μεταπτυχιακές σπουδές της στο  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για Διαπραγματεύσεις, (Diploma in Negotiations) έχει αποκτήσει ιδιαίτερες δεξιότητες, αναγκαίες για επιτυχείς διαμεσολαβήσεις.

Οι νομικές της γνώσεις, οι δεξιότητές της  και η πολυετής δικηγορική εμπειρία της, αποτελούν εγγύηση για επιτυχημένες διαμεσολαβήσεις.

Διαμεσολάβηση & Διαιτησία

Η Ιωάννα Λαγουμίδου συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και στον κατάλογο των διαμεσολαβητών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Εχει εξειδικευμένες και σε βάθος γνώσεις της Διαμεσολάβησης έχοντας ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές LL.M. Mediation.

 Με τις  προηγούμενες μεταπτυχιακές σπουδές της στο  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για Διαπραγματεύσεις, (Diploma in Negotiations) έχει αποκτήσει ιδιαίτερες δεξιότητες, αναγκαίες για επιτυχείς διαμεσολαβήσεις.

Οι νομικές της γνώσεις, οι δεξιότητές της  και η πολυετής δικηγορική εμπειρία της, αποτελούν εγγύηση για επιτυχημένες διαμεσολαβήσεις.

Τι είναι η Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση αποτελεί νέο θεσμό στη χώρα μας, αλλά μία “λύση πολιτισμού” όσον αφορά την επίλυση διαφορών. Χωρίς δικαστήριο μπορεί να επιλυθεί μία ιδιωτική διαφορά. Πριν την έναρξη δίκης ή κατά την διάρκεια αυτής. Τα μέρη που έχουν την διαφορά απευθύνονται στον διαμεσολαβητή, ο οποίος μέσα από μια διαρθρωμένη διαδικασία, βοηθά τα μέρη να βρουν την λύση στην διαφορά τους, αλλά και να επεκτείνουν ακόμη περισσότερο την σχέση τους, εάν επιθυμούν, ξεκινώντας μια νέα σχέση εμπορική, επιχειρηματική ή εξομαλύνοντας σε όλη την έκτασή τους οικογενειακές διαφορές ή εργασιακές διαφορές.

“H λύση πολιτισμού στην επίλυση διαφορών”

Γιατί Διαμεσολάβηση

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης:

Τα μέρη προσέρχονται οικειοθελώς, μαζί  με τους δικηγόρους τους για να επιλύσουν την διαφορά τους, όταν αυτά έχουν την εξουσία επίλυσης. Η διαδικασία είναι εμπιστευτική, ο διαμεσολαβητής είναι ουδέτερος και αμερόληπτος τρίτος.

Τα μέρη αποφασίζουν  για τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς με ευέλικτο τρόπο, δίνοντας  λύση που τα ικανοποιεί, που εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Διαρκεί πολύ λίγο χρόνο και κοστίζει λιγότερο από κάθε δικαστική διαδικασία. .  Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Χτίζει γέφυρες και οδηγεί σε βιώσιμες λύσεις και διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των μερών.  Η διαδικασία καλύπτεται από απόλυτη εμπιστευτικότητα κι έτσι φυλάγονται  μεταξύ των μερών τα εμπορικά μυστικά και οι εμπιστευτικές πληροφορίες.

Ακόμα κι αν δεν επιτύχει, συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία κλίματος που θα οδηγήσει σε “βελούδινη” δικαστική διαδικασία

“Ένα γραμμάριο διαμεσολάβησης αξίζει όσο ένα κιλό διαιτησίας και  έναν τόνο αντιδικίας”

J. Grynbaum

Όταν η διαδικασία καταλήξει σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, ο Διαμεσολαβητής την αποτυπώνει εγγράφως -και αφού την υπογράψουν και τα δύο μέρη- με επιμέλεια οποιουδήποτε από τα μέρη το πρακτικό κατατίθεται στο πρωτοδικείο της περιοχής όπου έγινε η Διαμεσολάβηση. Έτσι, η συμφωνία αυτή μετατρέπεται άμεσα σε Εκτελεστό Τίτλο. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης σε σχέση με τους άλλους τρόπους επίλυσης διαφορών (δικαστήρια, διαιτησία).

Το κόστος της διαδικασίας διαμεσολάβησης είναι εξαιρετικά χαμηλότερο από τα κόστη του αντίστοιχου δικαστικού αγώνα και ο χρόνος που απαιτείται, είναι μερικές ώρες ή λίγες ημέρες για να επιλυθεί κάθε διαφορά με διαμεσολάβηση.

Η Διαμεσολάβηση μπορεί να προβλεφθεί με ειδική ρήτρα στις συμβάσεις.

Κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση (ενδεικτικά ως προς το κύρος, την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την μη εκτέλεση, την διακοπή ή την ακύρωση αυτής κλπ) ή σε περίπτωση που τα μέρη αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία, η διαφορά αυτή παραπέμπεται προς επίλυση μέσω της Διαμεσολάβησης.

Σε ποες διαφορές χωρά διαμεσολάβηση

Τραπεζική Διαμεσολάβηση:2019-03-22T09:11:32+02:00

Για την ρύθμιση κάθε είδους διαφοράς με οποιαδήποτε τράπεζα ή εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων

Για την

 • ρύθμιση δανείων προσωπικών, εταιρικών ή επιχειρηματικών
 • την διευθέτηση θεμάτων που προέρχονται από κάθε συμβατική σχέση με τράπεζα όπως ζητήματα που προκύπτουν από χρήση καρτών, ζητήματα από κακόβουλες ενέργειες στον λογαριασμό σας με ευθύνη της τράπεζας
 • διαφορές που προκύπτουν από διάφορα τραπεζικά προϊόντα π.χ. αμοιβαία κεφάλαια
Εμπορική Διαμεσολάβηση:2019-03-22T09:11:42+02:00

Μπορείτε να επιλύσετε με Διαμεσολάβηση διαφορές που  προκύπτουν

 • μεταξύ εμπόρων,
 • μεταξύ συνεταίρων, μετόχων εταιρίας, εργαζομένων μεταξύ τους ή με τους εργοδότες τους,
 • αναφορικά με οικονομικά ζητήματα ή με ζητήματα που αφορούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας,
 • από εμπορική σχέση ή συναλλαγή σχετικά με πληρωμές,
 • από σχέση διανομής ή αντιπροσωπείας
 • από κάθε είδους εμπορική συμφωνία, μπορούν να επιλυθούν με Διαμεσολάβηση.
 • σχετικά με εμπορικά σήματα
 • σχετικά με συμφωνίες που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αναφορικά με χρήση πνευματικών δικαιωμάτων
Διαμεσολάβηση σε αστικές και άλλες διαφορές:2019-03-22T09:11:50+02:00

Μπορείτε να επιλύσετε  μέσω της  διαμεσολάβησης, με τον δικό σας τρόπο και με δική σας απόφαση διαφορές που αφορούν :

 • ακίνητά σας (με τον γείτονα, με τον συνιδιοκτήτη
 • κληρονομικές διαφορές
 • διαφορές με άλλους συνιδιοκτήτες σε πολυκατοικία
 • διαφορές από οφειλές κοινοχρήστων
 • διαφορές από ασφαλιστικές συμβάσεις και σε όλους τους κλάδους ασφάλισης που προέρχονται είτε από «τα ψιλά γράμματα», είτε από μη καταβολή αποζημίωσης, είτε από περιορισμό στα δικαιώματα σας ή ακόμα και διακοπή του συμβολαίου σας ή από μη κάλυψή σας
 • διαφορές από τροχαία ατυχήματα
 • οικογενειακά ζητήματα (διατροφή, αποκτήματα γάμου)
 • Στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές (μικτοί γάμοι, παράνομη κατακράτηση παιδιού σε άλλη χώρα, απαγωγή παιδιού) που επιχειρείται η λύση τους με την διαμεσολάβηση αυτή γίνεται εφικτή χάρη στην νομοθετική βάση α)του Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ : 2201/2003 αρθρο 55, παραγραφος 2 , στοιχείο ε’ και β)της Σύμβασης της Χάγης 1980 (αρθρο 7, παρ. 2, στοιχείο γ’) που προβλέπουν και ενισχύουν την διασυνοριακή συνεργασάι των αρχών για “την σύναψη συμφωνιών μεταξύ δικαιούχων γονικής μέριμνας προσφεύγοντας στην μεσολάβηση…
Διαμεσολάβηση σε διαφορές ιατρικής ευθύνης:2019-03-22T09:12:30+02:00

Σε περιπτώσεις που δεν εξελίχθηκε καλά η παροχή ιατρικών υπηρεσιών και ξεκίνησε διαμάχη μεταξύ ασθενούς και γιατρού ή παρόχου υπηρεσιών υγείας ή όλων αυτών και των συγγενών του ασθενούς, μπορεί να βρεθεί λύση σε αυτήν, γρήγορα, με τα λιγότερα έξοδα, με διακριτικότητα, με εμπιστευτικότητα, με  ικανοποίηση όλων των πλευρών, με την διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Και την λύση θα την διαμορφώσετε ΕΣΕΙΣ.

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση:2019-03-22T17:48:14+02:00

Οικογενειακές διαφορές που υπάγονται σε διαμεσολάβηση, ενδεικτικά είναι:

 • διατροφή
 • αποκτήματα γάμου, περιουσιακές διαφορές
 • ρύθμιση οικογενειακής στέγης
 • θέματα σχετικά με την κοινοκτημοσύνη

Η διαμεσολάβηση αποτελεί την χρυσή λύση για την επίλυση των διαφορών με λύση που θα είναι η απόφαση των μερών κι όχι λύση που τους επιβλήθηκε από τρίτο πρόσωπο.

Αλλά και για εκείνες τις οικογενειακές διαφορές που δεν επιδέχονται οριστική λύση με διαμεσολάβηση (όπως η λύση του γάμου καθ’ αυτήν), η διαδικασία αυτή μέσω της εγγύησης της ουδετερότητας του διαμεσολαβητή, αλλά και του απορρήτου αυτής, αποτελεί την γεφύρωση των μερών και την δημιουργία κλίματος που θα οδηγήσει σε “βελούδινη” διακαστική διαδικασία.

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση, διεξάγεται σε μέρος ουδέτερο ως προς τα μέρη, συνήθως σε 2-4 συναντήσεις (συνεδρίες) που απέχουν τουλάχιστον μία εβδομάδα η μία από την άλλη. Η διάρκεια κάθε συνάντησης διαρκεί περίπου 2 ώρες, με κοινές και κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον διαμεσολαβητή. Χαρακτηριστικό της οικογενειακής διαμεσολάβησης είναι ότι σε αυτήν έχουμε περισσότερες κοινές συναντήσεις και λιγότερες κατ’ ιδίαν. Τα μέρη μέσω της διαμεσολάβησης και με την βοήθεια του διαμεσολαβητή, βοηθούνται να δουν όχι τα σημεία που τους χωρίζουν με τον/την πρώην σύζυγο, αλλά τις ανάγκες των παιδιών τους.

Στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές (μικτοί γάμοι, παράνομη κατακράτηση παιδιού σε άλλη χώρα, απαγωγή παιδιού) που επιχειρείται η λύση τους με την διαμεσολάβηση αυτή γίνεται εφικτή χάρη στην νομοθετική βάση α)του Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ : 2201/2003 αρθρο 55, παραγραφος 2 , στοιχείο ε’ και β)της Σύμβασης της Χάγης 1980 (αρθρο 7, παρ. 2, στοιχείο γ’) που προβλέπουν και ενισχύουν την διασυνοριακή συνεργασάι των αρχών για “την σύναψη συμφωνιών μεταξύ δικαιούχων γονικής μέριμνας προσφεύγοντας στην μεσολάβηση…”.