Δίκαιο Συμβάσεων

ΗΤο δικηγορικό γραφείο «Ιωάννα Λαγουμίδου και Συνεργάτες»  αναγνωρίζεται από τους πελάτες του για την ικανότητα των δικηγόρων του στην σύνταξη και διαπραγμάτευση κάθε είδους εταιρικών συμβάσεων και συμβάσεων  εμπορίου .

Ειδικευόμαστε στις:

 • Συμβάσεις διοίκησης και διαχείρισης επιχείρησης (management contracts)

 • Συμβάσεις αντιπροσωπείας,

 • Διανομής

 • Franchise

 • Παραγγελίας

 • Τόσο στο φυσικό εμπόριο όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Δίκαιο Συμβάσεων

ΗΤο δικηγορικό γραφείο «Ιωάννα Λαγουμίδου και Συνεργάτες»  αναγνωρίζεται από τους πελάτες του για την ικανότητα των δικηγόρων του στην σύνταξη και διαπραγμάτευση κάθε είδους εταιρικών συμβάσεων και συμβάσεων  εμπορίου .

Ειδικευόμαστε στις:

 • Συμβάσεις διοίκησης και διαχείρισης επιχείρησης (management contracts)

 • Συμβάσεις αντιπροσωπείας,

 • Διανομής

 • Franchise

 • Παραγγελίας

 • Τόσο στο φυσικό εμπόριο όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο