Νέα συνεργασία υπεγράφη μεταξύ του Ε.Ι.Π.Δ και του Οργανισμού Γυναικών Επιχειρηματιών Αθήνας

Tο Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας ενός έτους με τον Οργανισμό Γυναικών Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Αθήνας σε μια προσπάθεια να συνδέσει τον πολιτισμό με την καινοτομία και το επιχειρείν και να αναβαθμίσει ταυτοχρόνως τη θέση της γυναίκας στην Ελληνική κοινωνία συμβάλλοντας στην καταπολέμηση κάθε μορφής προκατάληψης και στερεοτύπων.