Ομήρου 13, ΑΘΗΝΑ 10672

Τηλ.  : +30 210 3642038
FAX   :  +30 210 3627270
email law@lagoumidou.gr