Μπορείτε να επιλύσετε  μέσω της  διαμεσολάβησης, με τον δικό σας τρόπο και με δική σας απόφαση διαφορές που αφορούν :

  • ακίνητά σας (με τον γείτονα, με τον συνιδιοκτήτη
  • κληρονομικές διαφορές
  • διαφορές με άλλους συνιδιοκτήτες σε πολυκατοικία
  • διαφορές από οφειλές κοινοχρήστων
  • διαφορές από ασφαλιστικές συμβάσεις και σε όλους τους κλάδους ασφάλισης που προέρχονται είτε από «τα ψιλά γράμματα», είτε από μη καταβολή αποζημίωσης, είτε από περιορισμό στα δικαιώματα σας ή ακόμα και διακοπή του συμβολαίου σας ή από μη κάλυψή σας
  • διαφορές από τροχαία ατυχήματα
  • οικογενειακά ζητήματα (διατροφή, αποκτήματα γάμου)
  • Στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές (μικτοί γάμοι, παράνομη κατακράτηση παιδιού σε άλλη χώρα, απαγωγή παιδιού) που επιχειρείται η λύση τους με την διαμεσολάβηση αυτή γίνεται εφικτή χάρη στην νομοθετική βάση α)του Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ : 2201/2003 αρθρο 55, παραγραφος 2 , στοιχείο ε’ και β)της Σύμβασης της Χάγης 1980 (αρθρο 7, παρ. 2, στοιχείο γ’) που προβλέπουν και ενισχύουν την διασυνοριακή συνεργασάι των αρχών για “την σύναψη συμφωνιών μεταξύ δικαιούχων γονικής μέριμνας προσφεύγοντας στην μεσολάβηση…