Σε περιπτώσεις που δεν εξελίχθηκε καλά η παροχή ιατρικών υπηρεσιών και ξεκίνησε διαμάχη μεταξύ ασθενούς και γιατρού ή παρόχου υπηρεσιών υγείας ή όλων αυτών και των συγγενών του ασθενούς, μπορεί να βρεθεί λύση σε αυτήν, γρήγορα, με τα λιγότερα έξοδα, με διακριτικότητα, με εμπιστευτικότητα, με  ικανοποίηση όλων των πλευρών, με την διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Και την λύση θα την διαμορφώσετε ΕΣΕΙΣ.