Μπορείτε να επιλύσετε με Διαμεσολάβηση διαφορές που  προκύπτουν

  • μεταξύ εμπόρων,
  • μεταξύ συνεταίρων, μετόχων εταιρίας, εργαζομένων μεταξύ τους ή με τους εργοδότες τους,
  • αναφορικά με οικονομικά ζητήματα ή με ζητήματα που αφορούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας,
  • από εμπορική σχέση ή συναλλαγή σχετικά με πληρωμές,
  • από σχέση διανομής ή αντιπροσωπείας
  • από κάθε είδους εμπορική συμφωνία, μπορούν να επιλυθούν με Διαμεσολάβηση.
  • σχετικά με εμπορικά σήματα
  • σχετικά με συμφωνίες που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αναφορικά με χρήση πνευματικών δικαιωμάτων