Για την ρύθμιση κάθε είδους διαφοράς με οποιαδήποτε τράπεζα ή εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων

Για την

  • ρύθμιση δανείων προσωπικών, εταιρικών ή επιχειρηματικών
  • την διευθέτηση θεμάτων που προέρχονται από κάθε συμβατική σχέση με τράπεζα όπως ζητήματα που προκύπτουν από χρήση καρτών, ζητήματα από κακόβουλες ενέργειες στον λογαριασμό σας με ευθύνη της τράπεζας
  • διαφορές που προκύπτουν από διάφορα τραπεζικά προϊόντα π.χ. αμοιβαία κεφάλαια