Φορολογικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει την γνώση, εμπειρία και τους εξειδικευμένους συνεργάτες  προκειμένου να συμβουλέψει τους πελάτες- εντολείς του, έλληνες και αλλοδαπούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, τόσο σε θέματα ατομικής ή εταιρικής φορολόγησης από οποιαδήποτε αιτία, όσο και σε θέματα φορολογίας μεταβιβάσεων, φορολογίας κεφαλαίου ή εισοδημάτων.

Ακόμα να χειριστεί με επιτυχία  υποθέσεις φορολογικού δικαίου και δημοσιονομικής φύσεως και να χαράξει την στρατηγική επίλυσης τέτοιων εμπλοκών τους.

Ειδικευόμαστε μετά από πολύχρονη εμπειρία στην φορολογική διαδικασία ενώπιον των επιτροπών και των διοικητικών – φορολογικών δικαστηρίων:

  • ενδικοφανείς προσφυγές

  • προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης προστίμων, βεβαιωμένων φόρων

  • αναστολές εκτέλεσης ταμειακής βεβαίωσης

  • ανακοπές κατά κατασχέσεων

  • ποινικές δίκες για φοροδιαφυγή, για εικονικά τιμολόγια- υπεράσπιση εντολέων μας

Φορολογικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει την γνώση, εμπειρία και τους εξειδικευμένους συνεργάτες  προκειμένου να συμβουλέψει τους πελάτες- εντολείς του, έλληνες και αλλοδαπούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, τόσο σε θέματα ατομικής ή εταιρικής φορολόγησης από οποιαδήποτε αιτία, όσο και σε θέματα φορολογίας μεταβιβάσεων, φορολογίας κεφαλαίου ή εισοδημάτων.

Ακόμα να χειριστεί με επιτυχία  υποθέσεις φορολογικού δικαίου και δημοσιονομικής φύσεως και να χαράξει την στρατηγική επίλυσης τέτοιων εμπλοκών τους.

Ειδικευόμαστε μετά από πολύχρονη εμπειρία στην φορολογική διαδικασία ενώπιον των επιτροπών και των διοικητικών – φορολογικών δικαστηρίων:

  • ενδικοφανείς προσφυγές

  • προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης προστίμων, βεβαιωμένων φόρων

  • αναστολές εκτέλεσης ταμειακής βεβαίωσης

  • ανακοπές κατά κατασχέσεων

  • ποινικές δίκες για φοροδιαφυγή, για εικονικά τιμολόγια- υπεράσπιση εντολέων μας