Συνάντηση της Γ.Γ.Ι.Φ. με την πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Οργανισμού Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΟΓΕΕ) Αθήνας

H Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, δέχτηκε σήμερα, 13/1/2016, τις εκπροσώπους του Οργανισμού Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΟΓΕΕ) Αθήνας, πρόεδρο, κα Λαγουμίδου Ιωάννα και αντιπρόεδρο, κα Μαρία Βαΐδου.

Ο ΟΓΕΕ (Βusiness &Professional Women-BPW Athens) αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο,  βασική μέριμνα του οποίου είναι η υποστήριξη των γυναικών, κυρίως σε θέματα που αφορούν τη θέση τους στα διοικητικά συμβούλια και τη διεκδίκησή τους για οικονομική ισότητα στο εργασιακό περιβάλλον.

Η Γενική Γραμματέας, συζητώντας για τα ζητήματα που άπτονται της γυναικείας επιχειρηματικότητας, επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσής της, τη σημασία ένταξής της σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και την ανεύρεση πόρων που θα την στηρίζουν, παράλληλα με την ώθηση που θα λάμβανε μέσω της δυνατότητας χρηματοδότησής της από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης, τόνισε τη σημασία της  παρουσίας γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, υπογραμμίζοντας τον αυτό προβληματισμό ως πεδίο διαβούλευσης και σε ευρωπαϊκό ορίζοντα.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αναγκαιότητα για ισότητα στις εργασιακές απολαβές, αλλά και στη θέση των γυναικών σε νευραλγικούς εργασιακούς τομείς ή την απουσία τους από αυτούς, λόγω φαινομένων ανισότητας των φύλων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματέας υπογράμμισε τους τομείς του τουρισμού, των αγροτικών συνεταιρισμών, αλλά και της ψηφιακής τεχνολογίας ως πεδία έμφασης για την εργασιακή ένταξη των γυναικών και συνάμα την ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον, ανταλλάχτηκαν παραγωγικές απόψεις γύρω από τα θέματα που πλήττουν τις γυναίκες στην εργασία, ενώ η  Γενική Γραμματέας, σύμφωνη να συνεχιστεί η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των δυο φορέων, επεσήμανε την αναγκαιότητα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας για τις γυναίκες εν γένει, υπό το πρίσμα της ανάπτυξης στην αλληλέγγυα κοινωνική οικονομία και με όρους ισότητας.