Ναυτικό Δίκαιο

Στο δικηγορικό μας γραφείο λειτουργεί νέο τμήμα Ναυτικού Δικαίου. Επικεφαλής του τμήματος είναι ο διδάκτωρ του πανεπιστημίου του Southampton, Κωνσταντίνος Κωφόπουλος.

Τομείς Ναυτικού Δικαίου:

 • Θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων. Ζητήματα φορτωτικών και ναυλοσυμφώνων

 • Δίκαιο ναυτικής ασφάλισης: ασφαλιστικές καλύψεις, δικαιώματα υποκατάστασης, εκχωρήσεις ασφαλιστικών δικαιωμάτων

 • Σύμφωνα διεθνών αγοραπωλησιών εμπορευμάτων π.χ. αγαθά σε εμπορευματοκιβώτια, ευαίσθητα προϊόντα, χύδην φορτία, προϊόντα ενέργειας και αγροτικά προϊόντα.

 • Γενικές αβαρείες

 • Επείγουσα συμβουλευτική

 • Επιθαλάσσια αρωγή, συμπεριλαμβανομένων ρυμουλκύσεων και συναφών παροχών

 • Προληπτική συμβουλευτική αποφυγής ζημιών

 • Διαμεσολάβηση και Διαιτησία, π.χ. υπό CEDR, GAFTA and FOSFA, LMAA, αλλά και μη τυποποιημένες συμφωνίες

 • Αγοραπωλησίες πλοίων και σκαφών αναψυχής

 • Εξωδικαστική συμβουλευτική και διαχείριση υψηλής αξίας απαιτήσεων

 • Γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων Ναυτικού Δικαίου

Ναυτικό Δίκαιο

Στο δικηγορικό μας γραφείο λειτουργεί νέο τμήμα Ναυτικού Δικαίου. Επικεφαλής του τμήματος είναι ο διδάκτωρ του πανεπιστημίου του Southampton, Κωνσταντίνος Κωφόπουλος.

Τομείς Ναυτικού Δικαίου:

 • Θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων. Ζητήματα φορτωτικών και ναυλοσυμφώνων

 • Δίκαιο ναυτικής ασφάλισης: ασφαλιστικές καλύψεις, δικαιώματα υποκατάστασης, εκχωρήσεις ασφαλιστικών δικαιωμάτων

 • Σύμφωνα διεθνών αγοραπωλησιών εμπορευμάτων π.χ. αγαθά σε εμπορευματοκιβώτια, ευαίσθητα προϊόντα, χύδην φορτία, προϊόντα ενέργειας και αγροτικά προϊόντα.

 • Γενικές αβαρείες

 • Επείγουσα συμβουλευτική

 • Επιθαλάσσια αρωγή, συμπεριλαμβανομένων ρυμουλκύσεων και συναφών παροχών

 • Προληπτική συμβουλευτική αποφυγής ζημιών

 • Διαμεσολάβηση και Διαιτησία, π.χ. υπό CEDR, GAFTA and FOSFA, LMAA, αλλά και μη τυποποιημένες συμφωνίες

 • Αγοραπωλησίες πλοίων και σκαφών αναψυχής

 • Εξωδικαστική συμβουλευτική και διαχείριση υψηλής αξίας απαιτήσεων

 • Γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων Ναυτικού Δικαίου