Περιουσιακό Δίκαιο – Κτηματολόγιο

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κομβικό σημείο και αντιμετωπίζει ιστορικές αλλαγές. Όμως η Ελλάδα δεν παύει να αποτελεί τόπο ευκαιριών επενδύσεων κυρίως σήμερα, δεδομένου ότι η αξία τόσο των ακινήτων όσο και κινητών αξιών, έχει μειωθεί σημαντικά.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη και πλήρεις νομικές υπηρεσίες σε οποιονδήποτε έλληνα ή ξένο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επιθυμεί να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα ή να διαχειριστεί εκείνα που ήδη έχει.

Εχουμε την γνώση και την πολυετή εμπειρία να διεκπεραιώσουμε για το συμφέρον των πελατών μας την διαπραγμάτευση συμβάσεις μίσθωσης επαγγελματικών ακινήτων ή αγοραπωλησίες ακινήτων, ακόμα και επιχειρήσεων, να διεκπεραιώσουμε εγγραφή ή εξάλειψη προσημειώσεων ή υποθηκών ακινήτων. Μπορούμε να προβούμε σε κατασχέσεις ή σε εξαλείψεις κατασχέσεων ανάλογα με το συμφέρον των εντολέων μας.

Ακόμα μπορούμε να βοηθήσουμε στην ρύθμιση με τον καλύτερο τρόπο, προβληματικών δανείων των πελατών μας.

Στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει κι έχει προχωρήσει η δημιουργία κτηματολογίου. Η καταγραφή των ιδιοκτησιών όμως σε πολλές περιπτώσεις έχει γίνει εσφαλμένα ως προς τον δικαιούχο ή τα χαρακτηριστικά του ακινήτου –μέγεθος, σχήμα- όρια, σε άλλες περιπτώσεις έχουν μπερδευτεί δικαιώματα και σε άλλες έχουν αποδοθεί δικαιώματα σε άλλα πρόσωπα ακόμα και σε “άγνωστο ιδιοκτήτη” και όχι στον αληθινό δικαιούχο ή έχουν παραλειφθεί ιδιοκτησίες να καταγραφούν.

Η ομάδα μας έχει καταρτισμένους δικηγόρους σχετικά με τις υποθέσεις του κτηματολογίου που χρήζουν διευθέτησης.
Με υπευθυνότητα αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις αυτές και οδηγούμαστε σε θετικό αποτέλεσμα.

 • ενστάσεις,
 • αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος,
 • αίτηση στον αρμόδιο κτηματολογικό δικαστή για διόρθωση
 • αναγνωριστική αγωγή κατά του δημοσίου
 • διόρθωση στοιχείων ακινήτων
 • ακύρωση εσφαλμένων εγγραφών

Περιουσιακό Δίκαιο – Κτηματολόγιο

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κομβικό σημείο και αντιμετωπίζει ιστορικές αλλαγές. Όμως η Ελλάδα δεν παύει να αποτελεί τόπο ευκαιριών επενδύσεων κυρίως σήμερα, δεδομένου ότι η αξία τόσο των ακινήτων όσο και κινητών αξιών, έχει μειωθεί σημαντικά.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη και πλήρεις νομικές υπηρεσίες σε οποιονδήποτε έλληνα ή ξένο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επιθυμεί να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα ή να διαχειριστεί εκείνα που ήδη έχει.

Εχουμε την γνώση και την πολυετή εμπειρία να διεκπεραιώσουμε για το συμφέρον των πελατών μας την διαπραγμάτευση συμβάσεις μίσθωσης επαγγελματικών ακινήτων ή αγοραπωλησίες ακινήτων, ακόμα και επιχειρήσεων, να διεκπεραιώσουμε εγγραφή ή εξάλειψη προσημειώσεων ή υποθηκών ακινήτων. Μπορούμε να προβούμε σε κατασχέσεις ή σε εξαλείψεις κατασχέσεων ανάλογα με το συμφέρον των εντολέων μας.

Ακόμα μπορούμε να βοηθήσουμε στην ρύθμιση με τον καλύτερο τρόπο, προβληματικών δανείων των πελατών μας.

Στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει κι έχει προχωρήσει η δημιουργία κτηματολογίου. Η καταγραφή των ιδιοκτησιών όμως σε πολλές περιπτώσεις έχει γίνει εσφαλμένα ως προς τον δικαιούχο ή τα χαρακτηριστικά του ακινήτου –μέγεθος, σχήμα- όρια, σε άλλες περιπτώσεις έχουν μπερδευτεί δικαιώματα και σε άλλες έχουν αποδοθεί δικαιώματα σε άλλα πρόσωπα ακόμα και σε “άγνωστο ιδιοκτήτη” και όχι στον αληθινό δικαιούχο ή έχουν παραλειφθεί ιδιοκτησίες να καταγραφούν.

Η ομάδα μας έχει καταρτισμένους δικηγόρους σχετικά με τις υποθέσεις του κτηματολογίου που χρήζουν διευθέτησης.
Με υπευθυνότητα αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις αυτές και οδηγούμαστε σε θετικό αποτέλεσμα.

 • ενστάσεις,
 • αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος,
 • αίτηση στον αρμόδιο κτηματολογικό δικαστή για διόρθωση
 • αναγνωριστική αγωγή κατά του δημοσίου
 • διόρθωση στοιχείων ακινήτων
 • ακύρωση εσφαλμένων εγγραφών