Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική ιδιοκτησία ή πνευματικά δικαιώματα ονομάζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους το οποίο είναι είτε πρωτότυπο συγγραφικό έργο, είτε σχέδιο, είτε φωτογραφία, τραγούδι, ταινία, έργο ζωγραφικής, γλυπτικής, λογισμικό ή βάσεις δεδομένων  και οτιδήποτε αποτελεί έργο της ανθρώπινης διάνοιας εκφρασμένο με κάποιο τρόπο . Αποτελεί δικαίωμα του δημιουργού και δεν μπορεί να γίνει χρήση αυτού από τρίτους. Περιλαμβάνει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού του προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, θεμελιώδης προστασία παρέχεται με τον νόμος 2121/1993, ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε και σήμερα το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας διέπεται από τον Ν. 4212/2013, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και η Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και με την πλέον πρόσφατη (Απρίλιος 2019) ψηφισμένη οδηγία ‘Directive on copyright in the Digital Single Market’.

“Η πνευματική σας ιδιοκτησία απόλυτα κατοχυρωμένη”

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργεί έντονα καθημερινά προβλήματα όσον αφορά την διάκριση μεταξύ του πρωτότυπου έργου, που προστατεύεται και του αντιγράφου.

Το δικηγορικό μας γραφείου, κατόπιν εντολής των πελατών μας ενεργεί για την προστασία των συμφερόντων τους, με απόλυτη εχεμύθεια,

 • σε κατοχύρωση σημάτων, σχεδίων και κάθε έργου πνευματικής ιδιοκτησίας
 • κατοχύρωση πατέντας
 • δικαστική προστασία σε περιπτώσεις προσβολών
 • δικαστική προστασία σε περιπτώσεις παραπλανητικής διαφήμισης
 • εξωδικαστική επίλυση διαφορών σε περίπτωση προσβολής των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό

Ειδικεύεται στην σύνταξη, διαπραγμάτευση αλλά και στην διευθέτηση ζητημάτων που προκύπτουν σχετικά με :

 • Συμβάσεις διαχείρισης και εκμετάλλευσης δικαιωμάτων που πηγάζουν από άυλα αγαθά (διανοητικής ιδιοκτησίας)
 • Συμβάσεις δημιουργίας ή εκμετάλλευσης λογισμικού και φιλοξενίας ιστοσελίδων
 • Συμβάσεις παραχώρησης άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας
 • Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας
 • Know-how

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική ιδιοκτησία ή πνευματικά δικαιώματα ονομάζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους το οποίο είναι είτε πρωτότυπο συγγραφικό έργο, είτε σχέδιο, είτε φωτογραφία, τραγούδι, ταινία, έργο ζωγραφικής, γλυπτικής, λογισμικό ή βάσεις δεδομένων  και οτιδήποτε αποτελεί έργο της ανθρώπινης διάνοιας εκφρασμένο με κάποιο τρόπο . Αποτελεί δικαίωμα του δημιουργού και δεν μπορεί να γίνει χρήση αυτού από τρίτους. Περιλαμβάνει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού του προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, θεμελιώδης προστασία παρέχεται με τον νόμος 2121/1993, ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε και σήμερα το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας διέπεται από τον Ν. 4212/2013, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και η Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και με την πλέον πρόσφατη (Απρίλιος 2019) ψηφισμένη οδηγία ‘Directive on copyright in the Digital Single Market’.

“Η πνευματική σας ιδιοκτησία απόλυτα κατοχυρωμένη”

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργεί έντονα καθημερινά προβλήματα όσον αφορά την διάκριση μεταξύ του πρωτότυπου έργου, που προστατεύεται και του αντιγράφου.

Το δικηγορικό μας γραφείου, κατόπιν εντολής των πελατών μας ενεργεί για την προστασία των συμφερόντων τους, με απόλυτη εχεμύθεια,

 • σε κατοχύρωση σημάτων, σχεδίων και κάθε έργου πνευματικής ιδιοκτησίας
 • κατοχύρωση πατέντας
 • δικαστική προστασία σε περιπτώσεις προσβολών
 • δικαστική προστασία σε περιπτώσεις παραπλανητικής διαφήμισης
 • εξωδικαστική επίλυση διαφορών σε περίπτωση προσβολής των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό

Ειδικεύεται στην σύνταξη, διαπραγμάτευση αλλά και στην διευθέτηση ζητημάτων που προκύπτουν σχετικά με :

 • Συμβάσεις διαχείρισης και εκμετάλλευσης δικαιωμάτων που πηγάζουν από άυλα αγαθά (διανοητικής ιδιοκτησίας)
 • Συμβάσεις δημιουργίας ή εκμετάλλευσης λογισμικού και φιλοξενίας ιστοσελίδων
 • Συμβάσεις παραχώρησης άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας
 • Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας
 • Know-how