Τραπεζικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο “Ιωάννα Λαγουμίδου και Συνεργάτες” παρέχει στους πελάτες του υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που αφορούν υποθέσεις της τραπεζικής αγοράς: όπως χρηματοδότησης για επενδυτικούς σκοπούς ή άλλους σκοπούς, διευθέτησης/ ρύθμισης δανείων, λύσεις για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, αναδιάρθρωση οφειλών ιδιωτών ή εταιριών.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας , με επικεφαλής την Ιωάννα Λαγουμίδου, ειδικευμένη στο τραπεζικό δίκαιο, με εμπειρία και γνώση, διαπραγματευόμαστε με επιτυχία για λογαριασμό των πελατών μας, κάθε είδους συμβατική σχέση με οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, αλλά και χειριζόμαστε με επαγγελματισμό και προς όφελος των πελατών μας τις διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων.

Γνωρίζοντας καλά πέρα από την ελληνική και ευρωπαϊκή τραπεζική και εμπορική νομοθεσία, αλλά και την τέχνη της διαπραγμάτευσης, χειριζόμαστε υποθέσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, τόσο ενώπιον των δικαστηρίων (σε πρώτο βαθμό αλλά και στην κατ’ έφεσιν δίκη), όσο και εξωδικαστικά, χρησιμοποιώντας όλα τα νομικά εργαλεία συμπεριλαμβανομένου και του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών και τους εκπροσωπούμαι ενώπιον όλων των ελληνικών τραπεζικών προκειμένου να διευθετήσουν τις οφειλές τους με τον συμφερότερο για αυτούς τρόπο.

Τραπεζικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο “Ιωάννα Λαγουμίδου και Συνεργάτες” παρέχει στους πελάτες του υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που αφορούν υποθέσεις της τραπεζικής αγοράς: όπως χρηματοδότησης για επενδυτικούς σκοπούς ή άλλους σκοπούς, διευθέτησης/ ρύθμισης δανείων, λύσεις για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, αναδιάρθρωση οφειλών ιδιωτών ή εταιριών.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας , με επικεφαλής την Ιωάννα Λαγουμίδου, ειδικευμένη στο τραπεζικό δίκαιο, με εμπειρία και γνώση, διαπραγματευόμαστε με επιτυχία για λογαριασμό των πελατών μας, κάθε είδους συμβατική σχέση με οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, αλλά και χειριζόμαστε με επαγγελματισμό και προς όφελος των πελατών μας τις διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων.

Γνωρίζοντας καλά πέρα από την ελληνική και ευρωπαϊκή τραπεζική και εμπορική νομοθεσία, αλλά και την τέχνη της διαπραγμάτευσης, χειριζόμαστε υποθέσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, τόσο ενώπιον των δικαστηρίων (σε πρώτο βαθμό αλλά και στην κατ’ έφεσιν δίκη), όσο και εξωδικαστικά, χρησιμοποιώντας όλα τα νομικά εργαλεία συμπεριλαμβανομένου και του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών και τους εκπροσωπούμαι ενώπιον όλων των ελληνικών τραπεζικών προκειμένου να διευθετήσουν τις οφειλές τους με τον συμφερότερο για αυτούς τρόπο.