Τροχαία ατυχήματα

Τα τροχαία ατυχήματα, δυστυχώς, αποτελούν μάστιγα των χρόνων που ζούμε.

Υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες και ανθρώπινες ζωές είναι  τα επακόλουθα αυτών.

Αποζημιώσεις για ζημιές στα οχήματα, αποζημίωση για ηθική βλάβη, για τωρινή απώλεια εισοδήματος, αλλά και για ό,τι θα χάσει στο μέλλον εξ αιτίας συνεπειών τραυματισμού, αποκατάσταση κάθε άλλης ζημιά που υπέστη οποιοσδήποτε από τροχαίο ατύχημα. Αποζημιώσεις και στα συγγενικά πρόσωπα σε περίπτωση θανάτου προσώπου εξ αιτίας τροχαίου ατυχήματος.

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει τις γνώσεις και την εμπειρία να διεκδικήσει για λογαριασμό των πελατών του, τις αποζημιώσεις που δικαιούνται από την ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου προσώπου και από τον ίδιο τον υπαίτιο, ανάλογα με την περίπτωση  και να τις εισπράξει για λογαριασμό των εντολέων του και να τις αποδώσει σε αυτούς.

Η Ιωάννα Λαγουμίδου, επικεφαλής της ομάδας μας, διετέλεσε επί σειρά ετών Δικηγόρος συνεργαζόμενη με την Εθνική Ασφαλιστική.

Τροχαία ατυχήματα

Τα τροχαία ατυχήματα, δυστυχώς, αποτελούν μάστιγα των χρόνων που ζούμε.

Υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες και ανθρώπινες ζωές είναι  τα επακόλουθα αυτών.

Αποζημιώσεις για ζημιές στα οχήματα, αποζημίωση για ηθική βλάβη, για τωρινή απώλεια εισοδήματος, αλλά και για ό,τι θα χάσει στο μέλλον εξ αιτίας συνεπειών τραυματισμού, αποκατάσταση κάθε άλλης ζημιά που υπέστη οποιοσδήποτε από τροχαίο ατύχημα. Αποζημιώσεις και στα συγγενικά πρόσωπα σε περίπτωση θανάτου προσώπου εξ αιτίας τροχαίου ατυχήματος.

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει τις γνώσεις και την εμπειρία να διεκδικήσει για λογαριασμό των πελατών του, τις αποζημιώσεις που δικαιούνται από την ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου προσώπου και από τον ίδιο τον υπαίτιο, ανάλογα με την περίπτωση  και να τις εισπράξει για λογαριασμό των εντολέων του και να τις αποδώσει σε αυτούς.

Η Ιωάννα Λαγουμίδου, επικεφαλής της ομάδας μας, διετέλεσε επί σειρά ετών Δικηγόρος συνεργαζόμενη με την Εθνική Ασφαλιστική.